Usługi rzeczoznawcy majątkowego

WYCENA NIERUCHOMOŚCI ELBLĄG, DORADZTWO RYNKU NIERUCHOMOŚCI – OFERTA USŁUG RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO

Wykonane przez nas wyceny sporządzone są zawsze starannie, rzetelnie, terminowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i standardami zawodowymi oraz dbałością o dane klienta. Kierujemy się dyskrecją i lojalnością względem klienta. Osobą odpowiedzialną za wycenę nieruchomości jest licencjonowany rzeczoznawca majątkowy mgr. inż Paweł Hrycyk, który posiada uprawnienia do szacowania nieruchomości nr 6817 nadane przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

Każda wycena wykonywana jest w ściśle określonym celu. Cel wyceny wpływa na wybór metody oraz techniki, w których sporządzany jest operat szacunkowy. Osobą decydującą o celu sporządzenia operatu szacunkowego jest zamawiający. Najczęstsze cele wyceny nieruchomości, dla których rzeczoznawca majątkowy sporządza operaty szacunkowe przedstawiono poniżej.

Wycena nieruchomosci

 Osoby fizyczne, m. in:

 • wycena mieszkania pod kredyt,

 • wycena domu pod kredyt,

 • wycena działki pod kredyt,

 • wycena nieruchomości w celu sprzedaży,

 • wycena nieruchomości w celu nabycia,

 • wycena na potrzeby postępowania spadkowego,

 • wycena na potrzeby podziału majątku

oraz inne indywidualnie ustalone z zamawiającym. 

Banki, instytucje finansowe i kredytowe - wycena nieruchomości lokalowych, budynkowych oraz gruntowych na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności bankowych, w szczególności przy udzielaniu kredytu, pożyczki lub innego produktu.

Urzędy i instytucje państwowe, m. in: 

 • wycena nieruchomości w celu ustalenia opłat za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste,

 • wycena nieruchomości w celu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego,

 • wycena nieruchomości w celu sprzedaży lub nabycia,

 • wycena nieruchomości w celu oddania jej w trwały zarząd lub aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu,

 • wycena w celu ustalenia kwoty odszkodowania za nieruchomość,

 • ustalenie wynagrodzenia za ustanowienie służebności,

 • wycena lokali mieszkalnych w celu sprzedaży dla najemcy,

 • ustalenie kwoty odszkodowania,

 • wycena do celów rachunkowych,

 • wycena na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

 • wycena w celu sprzedaży prawa nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego,

 • wycena w celu ustalenia opłat adiacenckich i planistycznych,

 • wycena służebności przesyłu

oraz inne wyceny zgodnie z zapotrzebowaniem.  

RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY – OFERTA ZWIĄZANA Z DORADZTWEM I ANALIZAMI RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Pomagamy podjąć decyzję inwestorom przygotowując profesjonalne i niezależne analizy rynku nieruchomości. Prowadzimy stały monitoring transakcji i analizujemy inne wydarzenia mogące mieć wpływ na zachowania uczestników rynku. Badamy trendy rynkowe, analizujemy stopy procentowe, śledzimy stawki czynszu i wskaźniki pustostanów. Nasze raporty dostosowujemy do indywidualnych potrzeb klienta.

Rzeczoznawca Majątkowy Elbląg

Copyright © 2020 Sekura Nieruchomości, projekt: GaleoGrupa.pl